Fun2sport | sport en spel, klimwand, Hoorn

Beachvolleybal

Van donderdag 27 t/m zondag 30 juni 2019 vindt de 12e editie van het Beachvolleybaltoernooi in Hoorn plaats.

De Roode Steen in Hoorn het plein wordt omgetoverd tot beachvolleybal paradijs. Rondom het beeld Jan Pieterszoon Coen komen 3 prachtige beachvolleybalvelden te liggen. Het centre court is dwars op het plein gesitueerd en aan beide kanten van het standbeeld komen de andere 2 velden. Alle velden zijn voorzien van een professionele netinstallatie en belijning.

Speelveld

Op donderdagochtend wordt er een zandlaag aangelegd van 40 cm dikte, in totaal word er 240 m3 zand gestort. In overleg met Strukton Civiel West en de gemeente Hoorn zijn de werkzaamheden voorbereid en gecoördineerd. Op de zandvlakte en rondom het beeld van Jan Pieterszoon Coen liggen in totaal 3 beachvolleybal velden. Het centre court is dwars op het plein gesitueerd. Alle velden zijn voorzien van professionele net installatie en belijning.

Donderdag 27 juni 2019Vrijdag 28 juni 2019Zaterdag 29 juni 2019Zondag 30 juni 2019
14:00 - 17:00 uur
Leerlingen groep 6, 7 en 8
4:4 basisonderwijs

18:00 - 22:30 uur
Bedrijven en recreanten
4:4 gemengde teams
VOL
Heren Laag 2:2
VOL
09:30 - 12:30 uur
Onderbouw voortgezet onderwijs
Scholieren 4:4

13:00 - 16:00 uur
Bovenbouw voortgezet onderwijs
Scholieren 4:4

17:00 - 22:30 uur
Bedrijven en recreanten
VOL
09:30 - 15:30 uur
Dames 2:2
VOL

15:30 - 21:30 uur
Heren hoog 2:2
VOL
09:00 - 13:00
Jeugd 2:2

13:00 - 18:00
Heren/dames gemengd 3:3
VOL
Horeca 4:4
VOL

Locatie

De locatie waar het spektakel plaatsvind is uniek, de Roode Steen is het markantste plein van Hoorn. Een knooppunt van 7 straten en stegen. De horeca ondernemers rondom het plein, hebben allemaal prachtige terrassen waar iedereen van het spektakel kan genieten.

Sponsors

Co-sponsors

Schrijf je in voor het beachvolleybal toernooiBasisonderwijsBedrijven en recreantenVoortgezet onderwijsDamesHerenGemengdJeugdHoreca

  • Scholieren en Jeugd € 15,=
  • Bedrijven, € 30,=
  • Recreanten, € 30,=
  • Horeca, € 30,=
  • Senioren, 2-2 € 25,=

Inschrijfgeld over maken op rek.nr. NL31 ABNA 084.35.39.259 t.n.v D. Bakker te Hoorn.

Vol is vol!! Volgorde van betaling is bepalend. Daarna is de inschrijving pas officieel.

Vergeet niet je team naam bij de betaling te vermelden.